O mnie

Ewelina Mrozik

Nazywam się Ewelina Mrozik, jestem adwokatem i mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Posiadam także prestiżowy prawniczy dyplom L.L.M (Heinirch Heine Universität Düsseldorf, Niemcy), który daje gwarancje znajomości międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego, przydatnych w sprawach z zakresu uprowadzeń rodzicielskich. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na doradztwie z prawa rodzinnego, prawa cywilnego i postępowania cywilnego a także w sprawach karnych związanych z przemocą domową. Pomagam małżeństwom, które podjęły decyzję o rozwodzie bądź separacji. Wspieram na każdym etapie postępowania, małżonków chcących się rozwieść. Z mojej profesjonalnej pomocy korzystają małżeństwa, które nie mogą dojść do porozumienia w kwestii: rozwodu, winy, opieki nad małoletnimi dziećmi czy też podziału majątku. Pomagam także małżeństwom, które chcą się rozstać w sposób pokojowy, a potrzebują wsparcia merytorycznego.

Skontaktuj się

Mrozik Ewelina


Kancelaria Adwokacka